Конкурси

Фонд "Образование и наука" е създаден на 10.09.1992 г. от Научно-технически съюз - Стара Загора за стимулиране на ученици, абитуриенти, студенти и преподаватели за професионална подготовка и изява в областта на техниката, икономиката и селското стопанство.

През 2022 година Фонд "Образование и наука" организира следните конкурси: