Награди

Награди на ФНТС и Национални съюзи

 

Почетен знак на НТС - Стара Загора

Наградата е учредена от Управителния съвет на НТС - Стара Загора през 1995г.

 

Годишни награди на НТС - Стара Загора

Наградата е учредена от Управителния съвет на НТС - Стара Загора през 1996г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006г.