ГОДИШНИ НАГРАДИ на НТС - Стара Загора за 2004г.


Наградите НТС - Стара Загора за 2004г. са присъдени със съвместното участие на водещи стопански структури от региона по следните направления:

Автоматика, информатика и електроника - съучредител "Газоснабдяване-Стара Загора" ООД
инж. Чавдар Русинов Кроснов - "Билтроник" АД, гр. Ст.Загора
Електротехника - съучредител "Електроразпределение - Стара Загора" ЕАД
инж. Гочо Димитров Чемширов - "Електроразпределение-Стара Загора" ЕАД
Машиностроене - съучредител "Термохран Инженеринг" АД, гр. Ст.Загора
д-р инж. Господин Иванов Господинов - "Термохран Инженеринг" АД - гр. Ст.Загора
Строителство - съучредител "Респект 93 - Р.Драганов" ООД, гр. Ст.Загора
инж. Стефко Бялков Драгов - "Респект 93" ООД, гр. Ст.Загора
Хидротехника - съучредител "В и К" ЕООД, гр.Ст.Загора
инж. Пеньо Кирилов Пейков - "В и К" ЕООД, гр. Ст.Загора
Геодезия и земеустройство - съучредител ЕТ"Р.Георгиев - Глобал гео", гр. Ст.Загора
инж. Надка Цанова Пиперова - Община Стара Загора
Минно дело и геология - съучредител "Мини Марица - изток" ЕАД, гр. Раднево
инж. Димо Димитров Киров - "Ремотекс - Багнас" ООД, гр. Раднево
Химия и екология -
доц. д-р Станчо Кънчев Червенков - Тракийски университет, гр. Ст.Загора
Лесотехника - съучредител "РАДМИ" Стара Загора
инж. Константин Любомиров Николов - "Зара Д" ООД, гр. Ст.Загора
Лесовъдство - съучредител "Регионално управление по горите", гр. Ст.Загора
инж. Нина Христова Колевичина - РУГ, гр.Стара Загора
Селско стопанство - съучредител "Джордж Хюк" ООД, гр. Ст.Загора
Боряна Пенчева Димитрова - РСРЗ, гр. Ст.Загора
Икономика - съучредител "Български пощи" ЕАД, ТП - гр. Ст.Загора
Петър Георгиев Мръцков - РУСО, гр. Ст.Загора
Индустриален мениджмънт - съучредител ТЕЦ "Марица изток 2", с. Ковачево
инж. Стефан Младенов Заманов - "Електроразпределение - Стара Загора" ЕАД
Популяризация на науката и техниката - съучредител БТК ЕАД-РУ"Далекосъобщения",
гр. Ст.Загора
инж. Веселина Иванова Милева - ПГБХТ "Дм. Менделеев", гр. Ст.Загора
.

Номинации за награждаване на определен специалист могат да правят членовете на НТС и специализираните търговски, държавни и общински дружества, клонове и организиции. Предложенията се правят писмено на бланка - образец и се обсъждат от специални комисии на съответните съюзи и секции на НТС.

<< -- назад