ГОДИШНИ НАГРАДИ на НТС - Стара Загора за 2005г.


Във връзка Десетата годишнина НТС - Стара Загора организира среща Десетилетие годишни награди на НТС - Стара Загора - "Специалист на годината", която ще се състои на 11 ноември 2005г. На срещата присъстваха всички носители на годишни награди от 1996 до 2004 година включително. По повод на юбилея НТС-Стара Загора издаде сборник "Десетилетие Годишни награди на НТС-Ст. Загора", включващ резултатите от конкурса за периода 2001-2005 година и е продължение на юбилейното издание "На границата на два века", НТС, 2001г.


Наградите НТС - Стара Загора за 2005г. са присъдени със съвместното участие на водещи стопански структури от региона по следните направления:

Автоматика, информатика и електроника - съучредител "ЕКСБИТ" ООД - Стара Загора
Д-р Румяна Райчева Казанджиева-Христова - "ЕКСБИТ" ООД, гр. Ст.Загора
Електротехника - съучредител "Електроразпределение - Стара Загора" ЕАД
инж. Янко Николов Енчев - "Електроразпределение-Стара Загора" ЕАД
Машиностроене - съучредител "Термохран Инженеринг" АД, гр. Ст.Загора
инж. Стоянка Кънчева Беева - "Хранинвест ХМК " АД - гр. Ст.Загора
Строителство и архитектура - съучредител "Респект 93 - Р.Драганов" ООД, гр. Ст.Загора
арх. Николай Василев Вътев - ЕТ "Арх. Николай Вътев" - гр. Ст.Загора
инж. Ивайло Вълчев Терзиев - "Терес"ООД - гр. Стара Загора
Хидротехника - съучредител "В и К" ЕООД, гр.Ст.Загора
инж. Димо Стойков Урумов - "Водоканалпроект" ЕООД, гр. Ст.Загора
Геодезия и земеустройство - съучредител ЕТ "Р.Георгиев - Глобал гео", гр. Ст.Загора
инж. Анатолий Николов Даскалов - Стара Загора
Минно дело и геология - съучредител Мини "Марица - изток" ЕАД, гр. Раднево
инж. Димитър Колев Чолаков - Рудник "Трояново 3"
Химия и екология -
д-р Елена Георгиева Канева - РИОКОЗ, гр. Ст.Загора
Лесотехника - съучредител "РАДМИ" Стара Загора
инж. Борислав Василев Динев - "Средна гора" АД, гр. Ст.Загора
Лесовъдство - съучредител "Регионално управление по горите", гр. Ст.Загора
инж. Севдалина Койчева Иванова - РУГ, гр.Стара Загора
Селско стопанство - съучредител "Джордж Хюк" ООД, гр. Ст.Загора
зооинж. Пенка Иванова Гайдарова - Регоинална дирекция по селекция и репродукция в животновъдството, гр. Ст.Загора
Икономика - съучредител "Български пощи" ЕАД, ТП - гр. Ст.Загора
Цанка Иванова Ганева - Община Стара Загора
Индустриален мениджмънт - съучредител ТЕЦ "Марица изток 2", с. Ковачево
инж. Атанас Андонов Димитров - ТЕЦ "Марица изток 2 " ЕАД
Популяризация на науката и техниката - съучредител "НТС-Наука и техника"ООД Стара Загора
Людмила Тотева Чукова - ПГСАГ, гр. Ст.Загора
.

Номинации за награждаване на определен специалист могат да правят членовете на НТС и специализираните търговски, държавни и общински дружества, клонове и организиции. Предложенията се правят писмено на бланка - образец и се обсъждат от специални комисии на съответните съюзи и секции на НТС.

<< -- назад