Награди

Награди на ФНТС и Национални съюзи

 

Почетен знак на НТС - Стара Загора

Наградата е учредена от Управителния съвет на НТС - Стара Загора през 1995г.

 

Годишни награди на НТС - Стара Загора

Наградата е учредена от Управителния съвет на НТС - Стара Загора през 1996г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.