ГОДИШНИ НАГРАДИ на НТС - Стара Загора за 2006г.


Наградите НТС - Стара Загора за 2006г. са присъдени със съвместното участие на водещи стопански структури от региона по следните направления:

Автоматика, информатика и електроника - съучредител Фирма "5М инженеринг" Стара Загора
инж. Петър Петров Космев- Фирма "5М инженеринг" Стара Загора
Електротехника - съучредител НЕК АД София П"МВН" ЕПР -Стара Загора
инж. Георги Стоянов Димов - EVN България ЕР АД Стара Загора
Машиностроене - съучредител "Термохран Инженеринг" АД, гр. Ст.Загора
инж. Димитър Петров Димитров - "Петко Петков-24" ЕООД - гр. Ст.Загора
Строителство и архитектура - съучредител "Респект 93 - Р.Драганов" ООД, гр. Ст.Загора
инж. Емил Колев Енев - "Метал-2002" ООД, гр. Ст.Загора
Хидротехника - съучредител "В и К" ЕООД, гр.Ст.Загора
инж. Стоян Дамянов Балев - "В и К" ЕООД, гр. Ст.Загора
Геодезия и земеустройство - съучредител "ГЛОБАЛ ГЕО" ЕООД, гр. Ст.Загора
инж. Тихомир Тодоров Калчев - "ГЛОБАЛ ГЕО" ЕООД Стара Загора
Минно дело и геология - съучредител "Мини Марица - изток" ЕАД, гр. Раднево
инж. Тенчо Стефанов Кайряков - "Мини Марица изток" ЕАД, гр. Раднево
Химия и екология - съучредител "БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС"АД
инж. Тодор Атанасов Желев - "Ротамил"ООД, гр. Ст.Загора
Лесотехника - съучредител "РАДМИ" гр. Стара Загора
инж. Красимир Йовков Йовков - "Труд-97" ООД, гр. Ст.Загора
Лесовъдство - съучредител "Регионално управление по горите", гр. Ст.Загора
инж. Александър Иванов Иванов - Държавно лесничейство, гр. Мъглиж
Селско стопанство - съучредител ЕТ"Иван Чавдаров"
Агр. Васил Ангелов Жуков - РСРЗ, гр. Ст.Загора
Икономика - съучредител "Български пощи" ЕАД, ТП - гр. Ст.Загора
Мария Господинова Колева - Свободна практика-експерт счетоводител-регистриран одитор, гр. Ст.Загора
Индустриален мениджмънт - съучредител ТЕЦ "Марица изток 2", с. Ковачево
инж. Иван Костадинов Станков - Тракийски университет Стара Загора
Популяризация на науката и техниката - награда не е присъдена
 
.

Номинации за награждаване на определен специалист могат да правят членовете на НТС и специализираните търговски, държавни и общински дружества, клонове и организиции. Предложенията се правят писмено на бланка - образец и се обсъждат от специални комисии на съответните съюзи и секции на НТС.

<< -- назад