ГОДИШНИ НАГРАДИ на НТС - Стара Загора за 2007г.


Наградите НТС - Стара Загора за 2007г. са присъдени със съвместното участие на водещи стопански структури от региона по следните направления:

Автоматика, информатика и електроника -
инж. Недко Костов Недков -"Орбител" АД
Електротехника - съучредител "РОКОН" АД
инж. Георги Симов Георгиев - МЕР гр. Стара Загора
Машиностроене - съучредител "Термохран Инженеринг" АД, гр. Ст.Загора
инж. Стефан Ганчев Тодоров - проектант
Строителство и архитектура -
арх. Георги Танев Чернев - Проектантско бюро СД "Тектон"
Хидротехника - съучредител "В и К" ЕООД, гр.Ст.Загора
инж. Димитър Динев Димитров - "Басейнова дирекция за управление на водите в Източно беломорски район"- гр. Пловдив
Геодезия и земеустройство - съучредител ЕТ "Р.Георгиев-ГЛОБАЛ ГЕО"
инж. Росица Николова Балабанова - ЕТ "Р.Георгиев-ГЛОБАЛ ГЕО"
Минно дело и геология - съучредител "Мини Марица изток" ЕАД, гр. Раднево
инж. Слави Алексиев Славов - "Мини Марица изток" ЕАД, гр. Раднево
Химия и екология - съучредител "Екарисаж - Загоре"АД
инж. Ангел Иванов Павлов - ТрУ ВМФ гр. Стара Загора
Лесотехника - съучредител "Средна гора" АД
инж. Петя Иванова Михайлова - "Средна гора" АД
Лесовъдство - съучредител "Регионално управление по горите", гр. Ст.Загора
инж. Марьо Велев Марков - "Регионално управление по горите", гр. Ст.Загора
Селско стопанство - съучредител ЕТ "Иван Чавдаров"
д-р Мария Кръстева Джорбинева - Земеделски институт, гр. Стара Загора
Икономика - съучредител "Български пощи" ЕАД, ТП - гр. Ст.Загора
д.е.с. Веселка Николова Калайджиева - свободна практика-експерт счетоводител-регистриран одитор
Индустриален мениджмънт - съучредител ТЕЦ "Марица изток 2", с. Ковачево
инж. Георги Симов Георгиев - МЕР гр.Стара Загора
Популяризация на науката и техниката - съучредител Домейн Менада ЕООД
хим. Марина Христова Бояджиева - консултант по безопасност
.

Номинации за награждаване на определен специалист могат да правят членовете на НТС и специализираните търговски, държавни и общински дружества, клонове и организиции. Предложенията се правят писмено на бланка - образец и се обсъждат от специални комисии на съответните съюзи и секции на НТС.

<< -- назад