ГОДИШНИ НАГРАДИ на НТС - Стара Загора за 2008г.


Наградите НТС - Стара Загора за 2008г. са присъдени със съвместното участие на водещи стопански структури от региона по следните направления:

Автоматика, информатика и електроника - съучредител "Ексбит" ООД
инж. Кирил Драганов Керанов - "КДЕ - Инженеринг" ООД
Електротехника - съучредител ЕСО ЕАД "МЕР" - гр.Стара Загора
инж. Стефан Младенов Заманов - ЕВН България
Машиностроене - съучредител "Термохранинженеринг" АД
инж. Мария Петрова Димитрова - "Хранинвест-Хранмашкомплект" АД
Строителство и архитектура - съучредител "Респект 93" ООД
инж. Лъчезар Димов Ташев - "Контрафорс" ЕООД
Хидротехника - съучредител "В и К" ЕООД, гр.Ст.Загора
инж. Николай Ангелов Калудов - "В и К" ЕООД, гр.Ст.Загора
Геодезия и земеустройство - съучредител "ГЛОБАЛ ГЕО" ЕООД
инж. Дияна Иванова Балева - "ГФК", "Служба по геодезия, картография и кадастър" - гр.Стара Загора
Минно дело и геология - съучредител "Мини Марица изток" ЕАД, гр. Раднево
инж. Делчо Маринов Баликов - Рудник "Трояново 3"
Химия и екология - съучредител "Прогрес" АД
инж. Светлана Ангелова Гьокова - "Прогрес" АД
Лесотехника - съучредител РАДМИ - гр. Стара Загора
инж. Тонка Стоянова Иванова - "Траяна 91" АД
Лесовъдство - съучредител ДГС, гр. Гурково
инж. Иван Стоянов Дончев - ДГС, гр. Гурково
Земеделие - съучредител "Джордж Хюк" ООД
ст.ас. Митко Георгиев Георгиев - ТрУ АФ, гр. Стара Загора
Икономика - съучредител "Български пощи" ЕАД, ТП - гр.Стара Загора
Койно Радев Динев - РУСО - гр.Стара Загора
Индустриален мениджмънт - съучредител "Литера принт" АД
Илиан Борисов Марков - "Енемона" АД - гр.Гълъбово
Популяризация на науката и техниката - съучредител Рудник Трояново - север
д.е.с. Мина Борисова Димитрова - Одит МД
.

Номинации за награждаване на определен специалист могат да правят членовете на НТС и специализираните търговски, държавни и общински дружества, клонове и организиции. Предложенията се правят писмено на бланка - образец и се обсъждат от специални комисии на съответните съюзи и секции на НТС.

<< -- назад