ГОДИШНИ НАГРАДИ на НТС - Стара Загора за 2009г.


Наградите НТС - Стара Загора за 2009г. са присъдени със съвместното участие на водещи стопански структури от региона по следните направления:

Автоматика, информатика и електроника - съучредител "Каммартон България" ЕООД
инж. Александър Николов Костадинов - "Каммартон България" ЕООД
Електротехника - съучредител "ЕВН България Електроразпределение" АД
инж. Грозьо Кирилов Матев - "ЕВН България Електроразпределение" АД
Машиностроене - съучредител "Ремотекс - Раднево" ЕАД
инж. Катя Манолова Манолова - "Ремотекс - Раднево" ЕАД
Строителство и архитектура - съучредител "Респект 93" ООД
инж. Стоян Петров Колев - "Кълвача инженеринг" АД
Хидротехника - съучредител "Водоканалгеопроект" ЕООД, гр.Стара Загора
инж. Петко Бонев Петков - "В и К" ЕООД, гр.Ст.Загора
Геодезия и земеустройство - съучредител "ГЛОБАЛ ГЕО" ЕООД
инж. Нели Димова Старчева - ЕТ "Румен Георгиев-Глобал Гео"
Минно дело и геология - съучредител "Мини Марица изток" ЕАД, гр. Раднево
инж. Жеко Тенев Дончев - Рудник "Трояново-север "
Химия и екология - съучредител ТЕЦ "Енел Марица-Изток 3" АД
 Теодор Иванов Димов - ТЕЦ "Енел Марица-Изток 3" АД
Лесотехника - съучредител РАДМИ - гр. Стара Загора
инж. Янина Иванова Бабаджанова- "Труд 97" ООД
Лесовъдство - съучредител РДГ, гр.Стара Загора
инж. Андон Желязков Кондузов - РДГ, гр.Стара Загора
Земеделие - съучредител "Джордж Хюк" ООД
Милена Стефанова Георгиева - ЕТ "ММ Агро-М.Георгиева"
Икономика - съучредител Български пощи АД, клон гр.Стара Загора
д.е.с. Димитрина Йорданова Пашова - "Одит консуллт Пашова" ООД
Индустриален мениджмънт - съучредител "Белведере Кепитъл Мениджмънт" гр.София
Игнат Иванов Игнатов - "Домейн Менада" ЕООД
Наука и техника - съучредител Холдинг Загора
инж. Благовеста Христова Шинева - ЦИЕС - гр.Стара Загора
.

Номинации за награждаване на определен специалист могат да правят членовете на НТС и специализираните търговски, държавни и общински дружества, клонове и организиции. Предложенията се правят писмено на бланка - образец и се обсъждат от специални комисии на съответните съюзи и секции на НТС.

<< -- назад