ГОДИШНИ НАГРАДИ на НТС - Стара Загора за 2010г.


Наградите НТС - Стара Загора за 2010г. са присъдени със съвместното участие на водещи стопански структури от региона по следните направления:

Автоматика, информатика и електроника - съучредител "Билтроник" АД и "ВиК" - гр.Стара Загора
инж. Янчо Динев Янев - "Билтроник" АД
Електротехника - съучредител ТЕЦ AES Гълъбово
инж. Милан Ангелов Миланов - ТЕЦ AES Гълъбово
Машиностроене - съучредител "Термохранинженеринг" АД
инж. Благой Петров Димитров - "Техконт - инженеринг" ЕООД
Строителство и архитектура - съучредител "Респект 93" ООД
инж. Иван Пейчев Пейков - "Пейков-проект" ЕООД
Хидротехника - съучредител "В и К" ЕООД, гр.Ст.Загора
инж. Андон Тодоров Тенев - "В и К" ЕООД, гр.Ст.Загора
Геодезия и земеустройство - съучредител "ГЛОБАЛ ГЕО" ЕООД
инж. Галина Петкова Карагяурова - "Ауто ПРО" ЕООД
Минно дело и геология - съучредител "Мини Марица изток" ЕАД, гр. Раднево
инж. Тодор Николов Похлупков - Рудник "Трояново 3"
Химия и екология - съучредител "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД
Лъчезар Колев Маринов - "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД
Лесотехника - съучредител "Средна гора" АД
инж. Борислав Василев Динев - "Средна гора" АД
Лесовъдство - съучредител РДГ, гр.Стара Загора
инж. Трифон Йовчев Бонев - РДГ, гр.Стара Загора
Земеделие - съучредител "Джордж Хюк" ООД
агр. Иван Стоилов Митров - "Сиби -М" ЕООД
Икономика - съучредител Регионален съюз на Икономисти в НТС-Стара Загора
Светозар Игнатов Игнатов- "КЕН" ЕАД
Индустриален мениджмънт - съучредител "Белведере Кепитъл Мениджмънт" гр.София
инж. Ангел Енчев Ангелов - "Строй инженеринг" ООД
Наука и техника - съучредител Холдинг Загора
Цветомил Неделчев Белчев - "Еко индъстри" ООД

Номинации за награждаване на определен специалист могат да правят членовете на НТС и специализираните търговски, държавни и общински дружества, клонове и организиции. Предложенията се правят писмено на бланка - образец и се обсъждат от специални комисии на съответните съюзи и секции на НТС.

<< -- назад