ГОДИШНИ НАГРАДИ на НТС - Стара Загора за 2011г.


Наградите НТС - Стара Загора за 2011г. са присъдени със съвместното участие на водещи стопански структури от региона по следните направления:

Автоматика, информатика и електроника - съучредител "Ексбит" ООД
инж. Светослав Жоров Адалиев - "Ексбит" ООД
Електротехника - съучредител ЕВН България
инж. Антон Андонов Граматиков - ЕВН България
Машиностроене - съучредител "Термохран инженеринг" АД
инж. Мартин Венелинов Петров - "Термохран инженеринг" АД
Строителство и архитектура - съучредител "Респект 93" ООД
инж. Светозар Иванов Иванов - "Корк и вино" ООД
Хидротехника - съучредител "В и К" ЕООД, гр.Ст.Загора
инж. Христо Генев Христов - "Водоканалгеопроект" ЕООД, гр.Ст.Загора
Геодезия и земеустройство - съучредител "ГЛОБАЛ ГЕО" ЕООД
инж. Явор Иванов Енев - "ГЕОКАД" ЕООД
Минно дело и геология - съучредител "Мини Марица изток" ЕАД, гр. Раднево
инж. Петьо Дичев Петков - Рудник "Трояново 1 "
Химия и екология - съучредител "Българска роза Севтополис" АД - гр.Казанлък
инж. Кольо Иванов Колев - "Минералкомерс" АД
Лесотехника - съучредител "Средна гора" АД
инж. Дияна Йорданова Атанасова - "Средна гора" АД
Лесовъдство - съучредител РДГ, гр.Стара Загора
инж. Кристиян Стоянов Колев - РДГ, гр.Стара Загора
Земеделие - съучредител "Агровива" ООД
гл.ас.д-р Антония Колева Стоянова - Земеделски институт - гр.Стара Загора
Икономика - съучредител "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
ик.Николинка Димова Николова - УниКредит Булбанк АД
Изключителен принос в индустриалния мениджмънт - съучредител "Литера принт" АД и "Екарисаж Загоре" АД
инж. Александър Любенов Палешутски - "Средна гора" АД
Наука и техника
 

Номинации за награждаване на определен специалист могат да правят членовете на НТС и специализираните търговски, държавни и общински дружества, клонове и организиции. Предложенията се правят писмено на бланка - образец и се обсъждат от специални комисии на съответните съюзи и секции на НТС.

<< -- назад