ГОДИШНИ НАГРАДИ на НТС - Стара Загора за 2012г.


Наградите НТС - Стара Загора за 2012г. са присъдени със съвместното участие на водещи стопански структури от региона по следните направления:

Автоматика, информатика и електроника - съучредител "Билтроник" АД
инж. Николай Тодоров Вълчев - Веркон ООД
Електротехника - съучредител Булсатком АД
инж. Светломир Стоянов Лефтеров - Булсатком АД
Машиностроене - съучредител Бултех 2000
инж. Любомир Трендафилов Димитров - Бултех 2000
Строителство и архитектура - съучредител "Респект 93" ООД
инж. Румен Драганов Драганов - "Респект 93" ООД
Хидротехника - съучредител "В и К" ЕООД, гр.Ст.Загора
инж. Соня Никифорова Велева - "Аквапроект" ЕООД
Геодезия и земеустройство - съучредител "ГЛОБАЛ ГЕО" ЕООД
инж. Диана Георгиева Абова - ЕТ "Румен Георгиев-ГЛОБАЛ ГЕО"
Минно дело и геология - съучредител "Мини Марица изток" ЕАД, гр. Раднево
инж. Милен Пенчев Манов - Рудник "Трояново 1"
Химия и екология - съучредител "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД
инж. Дорина Венелинова Димитрова - ЦИЕС ЕООД
Лесотехника - съучредител НИПИ-М АД
инж. Игнат Сгуров Игнатов - НИПИ-М АД
Лесовъдство - съучредител ТП ДГС гр.Стара Загора
инж. Райна Ерменова Стефанова - ТП ДГС гр.Стара Загора
Земеделие - съучредител Асоциация за развъждане на Старозагорската порода овце в България
ас. Георги Иванов Калайджиев - Земеделски институт - гр.Стара Загора
Икономика - съучредител УниКредит Булбанк АД
Соня Славова Маркова - УниКредит Булбанк АД
Индустриален мениджмънт - съучредител "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
инж. Пеньо Жеков Пенев - "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
Наука и техника
 

Номинации за награждаване на определен специалист могат да правят членовете на НТС и специализираните търговски, държавни и общински дружества, клонове и организиции. Предложенията се правят писмено на бланка - образец и се обсъждат от специални комисии на съответните съюзи и секции на НТС.

<< -- назад