ГОДИШНИ НАГРАДИ на НТС - Стара Загора за 2013г.


Наградите НТС - Стара Загора за 2013г. са присъдени със съвместното участие на водещи стопански структури от региона по следните направления:

Автоматика, информатика и електроника - съучредител "Полином" ЕООД
инж. Красимир Николов Кирилов - "Полином" ЕООД
Електротехника - съучредител ЕВН България Електроразпределиние ЕАД
инж. Митко Борисов Тангъров - ЕВН България Електроразпределиние ЕАД
Машиностроене - съучредител "ЕЙ И ЕС -3С Марица Изток 1" ЕООД
инж. Тенко Гочев Палазов - "ЕЙ И ЕС Гълъбово"
Строителство и архитектура - съучредител "Респект 93" ООД
инж. Стефко Бялков Драгов - "Респект 93" ООД
Хидротехника - съучредител "Водоканалгеопроект" ЕООД
инж. Цветан Асенов Господинов - "Водоканалгеопроект" ЕООД
Геодезия и земеустройство - съучредител "ГЛОБАЛ ГЕО" ЕООД
инж. Атанас Динков Георгиев - ЕТ "Румен Георгиев-ГЛОБАЛ ГЕО"
Минно дело и геология - съучредител "Мини Марица изток" ЕАД, гр. Раднево
инж. Стамен Иванов Ведричков - "Мини Марица изток" ЕАД, гр. Раднево
Химия и екология - съучредител ТрУ ВМФ - гр.Стара Загора
гл.ас.инж. Звезделина Любенова Янева - ТрУ ВМФ - гр.Стара Загора
Лесотехника - съучредител "Средна гора" АД
инж. Румен Христов Стоянов - "Средна гора" АД
Лесовъдство - съучредител ТП ДГС гр.Стара Загора
инж. Сийка Боянова Петкова - ТП ДГС гр.Стара Загора
Земеделие - съучредител "Проект М" ООД
доц.д-р Милена Миткова Михайлова - Земеделски институт - гр.Стара Загора
Икономика - съучредител Регионален съюз на Икономисти в НТС-Стара Загора
Белин Марков Москона - ТП НОИ - Стара Загора
Индустриален мениджмънт - съучредител "Средна гора" АД
инж. Валентин Живков Панчев - "Литера Принт" АД
Наука и техника
 

Номинации за награждаване на определен специалист могат да правят членовете на НТС и специализираните търговски, държавни и общински дружества, клонове и организиции. Предложенията се правят писмено на бланка - образец и се обсъждат от специални комисии на съответните съюзи и секции на НТС.

<< -- назад