ГОДИШНИ НАГРАДИ на НТС - Стара Загора за 2014г.


Наградите НТС - Стара Загора за 2014г. са присъдени със съвместното участие на водещи стопански структури от региона по следните направления:

Автоматика, информатика и електроника - съучредител ИТИ СОФТ ООД
инж. Господин Димитров Митев - ИТИ СОФТ ООД
Електротехника - съучредител Регионален съюз на Електроинженери в НТС-Стара Загора
инж. Димитрина Георгиева Данаджикова - ЦУ Виваком БТК ЕАД
Машиностроене -
 
Строителство и архитектура - съучредител "Респект 93" ООД
инж. Стоян Петров Колев - ПГСАГ "Лубор Байер" ООД
Хидротехника - съучредител "В и К" ЕООД, гр.Ст.Загора
инж. Жаклина Димова Смилянова - "Водоканалгеопроект" ЕООД, гр.Ст.Загора
Геодезия и земеустройство - съучредител "ГЛОБАЛ ГЕО" ЕООД
инж. Велко Михайлов Велев - ЕТ "Румен Георгиев-ГЛОБАЛ ГЕО"
Минно дело и геология - съучредител "Мини Марица изток" ЕАД
инж. Ганка Динева Дойчинова - "Мини Марица изток" ЕАД, Рудник "Трояново 1"
Химия и екология - съучредител Панхим ООД  
инж. Таня Михайлова Белчева - Панхим ЕООД
Лесотехника - съучредител "Средна гора" АД
инж. Илиан Желев Илиев - "Средна гора" АД
Лесовъдство - съучредител РДГ гр.Стара Загора
инж. Диана Марчева Йорданова - РДГ гр.Стара Загора
Земеделие - съучредител "Проект М" ООД
гл.ас.д-р Румен Василев Базитов - Земеделски институт - гр.Стара Загора
Икономика - съучредител Регионален съюз на Икономисти в НТС-Стара Загора
Милка Желева Ламбова- Община Стара Загора
Индустриален мениджмънт - съучредител "Рудин" ООД
инж. Живко Русев Желев - "Рудин" ООД
Наука и техника
 

Номинации за награждаване на определен специалист могат да правят членовете на НТС и специализираните търговски, държавни и общински дружества, клонове и организиции. Предложенията се правят писмено на бланка - образец и се обсъждат от специални комисии на съответните съюзи и секции на НТС.

<< -- назад