ГОДИШНИ НАГРАДИ на НТС - Стара Загора за 2015г.


Наградите НТС - Стара Загора за 2015г. са присъдени със съвместното участие на водещи стопански структури от региона по следните направления:

Автоматика, информатика и електроника - съучредител Флопс ЕООД
инж. Денчо Иванов Денев - Флопс ЕООД
Електротехника - съучредител "Мини Марица-изток" ЕАД
инж. Атанас Стоянов Генчев - "Мини Марица-изток" ЕАД
Машиностроене - съучредител "Металик" АД
инж. Георги Ангелов Желязков - "Металик" АД
Строителство и архитектура - съучредител "Респект 93" ООД
инж. Пламен Димов Димов - "Димов Кънстракшън" ЕООД
Хидротехника - съучредител "ВИК" ЕООД, гр.Ст.Загора
инж. Татяна Васкова Манчева - "ВИК" ЕООД, гр.Ст.Загора
Геодезия и земеустройство - съучредител "ГЛОБАЛ ГЕО" ЕООД
инж. Илиян Тодоров Тодоров - ЕТ "СКГ-Илиян Тодоров"
Минно дело и геология - съучредител "Мини Марица-изток" ЕАД
инж. Руско Илиев Русев - "Мини Марица-изток" ЕАД
Химия и екология - съучредител "ВИК" ЕООД  
инж. Стойчо Господинов Ангелов - "ВИК" ЕООД
Лесотехника - съучредител "Средна гора" АД
инж. Иван Димитров Вангелов - "Средна гора" АД
Лесовъдство - съучредител ТП "ДГС Чирпан"
инж. Петко Манчев Игнатов - ТП "ДГС Чирпан"
Земеделие - съучредител Асоциация за развъждане на старозагорската порода овце в България
ас. Васил Стоянов Василев - Земеделски институт - гр.Стара Загора
Икономика - съучредител "Одит Николова" ЕООД
д.е.с. Светлана Димитрова Димитрова - "Финанс ММ" ООД
Индустриален мениджмънт - съучредител "Техноинженеринг" ЕООД
инж. Александър Любенов Палешутски - "Средна гора" АД
Наука и техника
 

Номинации за награждаване на определен специалист могат да правят членовете на НТС и специализираните търговски, държавни и общински дружества, клонове и организиции. Предложенията се правят писмено на бланка - образец и се обсъждат от специални комисии на съответните съюзи и секции на НТС.

<< -- назад