ГОДИШНИ НАГРАДИ на НТС - Стара Загора за 2016г.


Наградите НТС - Стара Загора за 2016г. са присъдени със съвместното участие на водещи стопански структури от региона по следните направления:

Автоматика, информатика и електроника - съучредител ЕКСБИТ ООД
инж. Димитър Иванов Димитров - ЕКСБИТ ООД
Електротехника - съучредител ЕВН-България
инж. Лъчезар Трендафилов Лазаров - ЕВН - КЕЦ-Казанлък
Машиностроене - съучредител "Мини Марица-изток" ЕАД
инж. Тодор Иванов Гайдаров - Рудник "Трояново-3"
Строителство и архитектура - съучредител "Респект 93" ООД
инж. Марияня Динева Дюлгерова - Община Стара Загора
Хидротехника - съучредител "ВИК" ЕООД, гр.Ст.Загора
инж. Севдалина Иванова Драгова - "ВИК" ЕООД, гр.Ст.Загора
Геодезия и земеустройство - съучредител "ГЛОБАЛ ГЕО" ЕООД
инж. Григор Христов Груев - "ГЕОСТИЛ" ООД
Минно дело и геология - съучредител "Мини Марица-изток" ЕАД
инж. Никола Георгиев Николов - Рудник "Трояново-1"
Химия и екология - съучредител "ВИК" ЕООД  
инж. Бистра Митева Димитрова - "Градус" ООД гр.Ст.Загора
Лесотехника - съучредител "Труд 97" ООД
инж. Красимир Йовков Йовков - "Труд 97" ООД
Лесовъдство - съучредител ТП "ДГС Гурково"
инж. Димо Иванов Станков - ТП "ДГС Гурково"
Земеделие - съучредител ЗП Ангел Косев Ангелов
д-р Пенка Иванова Пеева - Тракийски университет - Аграрен факултет
Икономика -
Димитър Василев Щерев - ТП на НОИ - гр.Ст. Загора
Индустриален мениджмънт - съучредител "Върхът" ООД
Нина Дончева Патронска - "Булгариана" ЕООД
Наука и техника
 

Номинации за награждаване на определен специалист могат да правят членовете на НТС и специализираните търговски, държавни и общински дружества, клонове и организиции. Предложенията се правят писмено на бланка - образец и се обсъждат от специални комисии на съответните съюзи и секции на НТС.

<< -- назад