ГОДИШНИ НАГРАДИ на НТС - Стара Загора за 2017г.


Наградите НТС - Стара Загора за 2017г. са присъдени със съвместното участие на водещи стопански структури от региона по следните направления:

Автоматика, информатика и електроника - съучредител ЦИЕС
инж. Ирина Атанасова Космева - ЦИЕС
Електротехника - съучредител Елми ООД
инж. Росица Райкова Жекова - ЕВН - Електроразпределене Юг
Машиностроене -
 
Строителство и архитектура - съучредител "Респект 93" ООД
арх. Веселин Симеонов Беров - ЕТ "Вебер"
Хидротехника - съучредител "Водоканалгеопроект" ЕООД, гр.Ст.Загора
инж. Денка Костадинова Христова - "Акваконсулт-Д" ЕООД
Геодезия и земеустройство - съучредител "ГЛОБАЛ ГЕО" ЕООД
инж. Румен Борисов Николов - "ГЕО ПРО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
Минно дело и геология - съучредител "Мини Марица-изток" ЕАД
инж. Георги Петков Кисьов - Рудник "Трояново-1"
Химия и екология - съучредител "СИ ПИ ЕЙ КЕМ" ООД - гр.Ст.Загора  
Росен Николов Герасимов - "СИ ПИ ЕЙ КЕМ" ООД - гр.Ст.Загора
Лесотехника - съучредител "Средна гора" АД
инж. Борислав Василев Динев - "Средна гора" АД
Лесовъдство - съучредител РДГ - гр.Стара Загора
инж. Станислав Ганчев Вътев - РДГ - гр.Стара Загора
Земеделие - съучредител Асоциация за развъждане на Старозагорската порода овце
ас. Недка Димова Димова - Земеделски институт - гр.Стара Загора
Икономика - съучредител "ВиК" - гр.Ст.Загора
Тонка Игнатова Георгиева - "ВиК" - гр.Ст. Загора
Индустриален мениджмънт - съучредител "Рудин" ООД
Илиан Борисов Марков - "Техноинженеринг" ЕООД
Наука и техника
 

Номинации за награждаване на определен специалист могат да правят членовете на НТС и специализираните търговски, държавни и общински дружества, клонове и организиции. Предложенията се правят писмено на бланка - образец и се обсъждат от специални комисии на съответните съюзи и секции на НТС.

<< -- назад