ГОДИШНИ НАГРАДИ на НТС - Стара Загора за 2018г.


Наградите НТС - Стара Загора за 2018г. са присъдени със съвместното участие на водещи стопански структури от региона по следните направления:

Автоматика, информатика и електроника - съучредител Технопол Секюрити ЕООД
инж. Станимир Минчев Минев - Технопол Секюрити ЕООД
Електротехника - съучредител ЕСО ЕАД - МЕР Стара Загора
инж. Петър Грозев Петров - ЕСО ЕАД - МЕР Стара Загора
Машиностроене -
 
Строителство и архитектура - съучредител "Респект 93" ООД
инж. Ивайло Драганов Драганов - "Респект 93" ООД
Хидротехника - съучредител "ВиК" ЕООД, гр.Ст.Загора
инж. Теньо Русев Шиков - "ВиК" ЕООД, гр.Ст.Загора
Геодезия и земеустройство - съучредител "ГЛОБАЛ ГЕО" ЕООД
инж. Христо Димов Желев - НЕК ЕАД, предприятие "Язовири и каскади", хидровъзел "Розов кладенец"
Минно дело и геология - съучредител "Мини Марица-изток" ЕАД
инж. Павел Георгиев Карачолов - "Мини Марица-изток" ЕАД
Химия и екология - съучредител ИЛГ БТ ООД
инж. Снежана Тодорова Танева - ИЛГ БТ ООД
Лесотехника - съучредител "Средна гора" АД
инж. Теодор Павлинов Праматаров - "Средна гора" АД
Лесовъдство - съучредител РДГ - гр.Стара Загора
инж. Йорданка Маринова Стоилова - РДГ - гр.Стара Загора
Земеделие - съучредител ЕТ "Персика"
ас. Роксана Иванова Минева - Институт по розата и етерично-маслените култури - гр.Казанлък
Икономика - съучредител Финанс ММ ООД
Димчо Стойчев Коджабашев -НОИ - гр.Стара Загора
Индустриален мениджмънт - съучредител "Техноинженеринг" ЕООД
Николинка Димова Николова - УниКредит Булбанк АД - гр.Стара Загора
Наука и техника
 

Номинации за награждаване на определен специалист могат да правят членовете на НТС и специализираните търговски, държавни и общински дружества, клонове и организиции. Предложенията се правят писмено на бланка - образец и се обсъждат от специални комисии на съответните съюзи и секции на НТС.

<< -- назад