ГОДИШНИ НАГРАДИ на НТС - Стара Загора за 2019г.


Наградите НТС - Стара Загора за 2019г. са присъдени със съвместното участие на водещи стопански структури от региона по следните направления:

Автоматика, информатика и електроника -
 
Електротехника - съучредител "Мини Марица-изток" ЕАД
инж. Веселин Иванов Василев - "Мини Марица-изток" ЕАД
Машиностроене -
 
Строителство и архитектура - съучредител "Респект 93" ООД
инж. Светлозар Димов Димов - "Димов Кънстракшън" ЕООД
Хидротехника - съучредител "ВиК" ЕООД, гр.Ст.Загора
инж. Василка Станева Динева - ХЕИ - гр.Ст.Загора
Геодезия и земеустройство - съучредител "ГЛОБАЛ ГЕО" ЕООД
инж. Христо Василев Василев - "Агрогеоперфект" ЕООД
Минно дело и геология - съучредител "Мини Марица-изток" ЕАД
инж. Андон Петров Андонов - "Мини Марица-изток" ЕАД
Химия и екология - съучредител "Евриком" ЕООД
инж. Ренета Владимирова Досева - "Евриком" ЕООД
Лесотехника - съучредител "Средна гора" АД
инж. Иван Димитров Димитров - "Средна гора" АД
Лесовъдство - съучредител ТП "ДГС Гурково"
инж. Калин Руменов Николов - ТП "ДГС Гурково"
Земеделие - съучредител "Граал" ООД
агр. Васил Марчев Денчев - ЗПК "Единство" - с.Сърнево
Икономика - съучредители д.е.с. Мина Димитрова и д.е.с. Димитрина Пашова
д.е.с. Елеонора Кръстева Червенкова - Счетоводна къща "Дилор"
Индустриален мениджмънт - съучредител ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД
инж. Георги Петров Георгиев - ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД
Наука и техника
 

Номинации за награждаване на определен специалист могат да правят членовете на НТС и специализираните търговски, държавни и общински дружества, клонове и организиции. Предложенията се правят писмено на бланка - образец и се обсъждат от специални комисии на съответните съюзи и секции на НТС.

<< -- назад