ГОДИШНИ НАГРАДИ на НТС - Стара Загора за 2022 г.


Наградите НТС - Стара Загора за 2022 г. са присъдени със съвместното участие на водещи стопански структури от региона по следните направления:

Автоматика, информатика и електроника - съучредител eDynamix Bulgaria
инж. Георги Иванов Генчев - eDynamix Bulgaria
Електротехника - съучредител "Прокелс" ООД
инж. Бончо Иванов Бонев -"Прокелс" ООД
Машиностроене
Строителство
Архитектура - съучредител Камара на архитектите в България Регионална колегия - Стара Загора
арх. Явор Велчев Янулов - ПБ Арх. Я. Янулов ЕООД
Хидротехника - съучредител "В и К" ЕООД - гр. Стара Загора
инж. Жаклина Димова Смилянова - "В и К" ЕООД - гр. Стара Загора
Геодезия и земеустройство - съучредител "ГЛОБАЛ ГЕО" ЕООД
инж. Галина Петкова Карагяурова - "ГЛОБАЛ ГЕО" ЕООД
Минно дело и геология -
 
Химия и екология - съучредител Аграрен факултет на Тракийски универитет Стара Загора
Росица Жекова Михалева - ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕООД
Лесотехника -
 
Лесовъдство - съучредител ТП "ДГС Казанлък"
инж. Мирена Ванева Татарджийска - ТП "ДГС Казанлък"
Земеделие - съучредител РС по Земеделие
д-р Иван Христов Славов - Земеделски институт
Икономика - съучредител "Финанс ММ" ООД
ик. Петя Константинова Александрова - Комплексен онкологичен център Стара Загора ЕООД
Индустриален мениджмънт - съучредител "Техноинженеринг" ЕООД
инж. Живко Русев Желев - "Рудин" ООД
Наука и техника
 

Номинации за награждаване на определен специалист могат да правят членовете на НТС и специализираните търговски, държавни и общински дружества, клонове и организиции. Предложенията се правят писмено на бланка - образец и се обсъждат от специални комисии на съответните съюзи и секции на НТС.

<< -- назад