ГОДИШНИ НАГРАДИ на НТС - Стара Загора за 2003г.

Наградите НТС - Стара Загора за 2003 г. са присъдени със съвместното участие на водещи стопански структури от региона по следните направления:

Автоматика, информатика и електроника - съучредител "Бултех 2000" ООД- гр.Стара Загора
инж.Иван Маринов Парушев - "Бултех 2000" ООД- гр.Стара Загора
Електротехника - съучредител - "Електроразпределение - Стара Загора" ЕАД
инж.Искрен Иванов Искров - НЕК ЕАД - Предприятие "Мрежи високо напрежение" Електропреносен район - гр.Ст.Загора
Машиностроене - съучредител "Ремотекс-Раднево " ЕАД
д-р инж.Венелин Атанасов Петров - "Термохран Инженеринг" АД - гр.Стара Загора
Строителство - съучредител "Респект 93 " ООД - гр.Стара Загора
инж.Иванка Христова Пейковска - ET
Архитектура - съучредител "Форум 49" ЕООД- гр.Стара Загора
арх.Благо Йорданов Стоев - ЕТ
Хидротехника - съучредител "В и К" ООД - гр.Стара Загора
инж.Детелин Димитров Славов - "Водоканалпроект" ЕООД гр. Стара Загора
Геодезия и земеустройство - съучредител "Агрогеометър" ЕАД филиал гр.Стара Загора
инж.Стоян Иванов Василев - Служба по кадастъра гр.Стара Загора
Минно дело и геология - съучредител "Мини Марица изток" ЕАД
д-р инж.Кубрат Василев Найденов - "Мини Марица изток" ЕАД
Химия и екология - съучредител "Си Пи Ей"ООД - гр.Стара Загора
инж.Красимира Генова Тарълова "Си Пи Ей" ООД - гр.Стара Загора
Лесотехника - съучредител "Средна гора" АД - гр.Стара Загора
инж.Вяра Василева Кръстева - "Средна гора"АД - гр.Стара Загора
Лесовъдство - съучредител "Регионално управление по горите" гр.Стара Загора
инж.Стоян Господинов Димитров - Държавно лесничейство, гр.Стара Загора
Селско стопанство - съучредител ЕТ "Джордж Хюк" - гр.Стара Загора
ст.н.с.IIст.д-р Йовка Славова Фенерова - Земеделски Институт - гр.Стара Загора
Икономика - съучредител "Български пощи" EАД - гр.Стара Загора
ик. Цветан Николов Янчев - "СКОДИ" ЕООД
Индустриален мениджмънт - съучредител ТБ ОББ АД - клон Стара Загора
ик.Николинка Димова Николова - ТБ"Булбанк" АД - клон Стара Загора
Популяризация на науката и техниката - съучредител БТК ЕАД РУ "Далекосъобщения"- гр.Стара Загора
Диана Хубенова Абрашева - Радио Стара Загора

Номинации за награждаване на определен специалист могат да правят членовете на НТС и специализираните търговски, държавни и общински дружества, клонове и организиции. Предложенията се правят писмено на бланка - образец и се обсъждат от специални комисии на съответните съюзи и секции на НТС.

<< -- назад